SPEED%20METER دانلود پروژه سرعت سنج Speed meter

این مدار یک رادار سرعت سنج است . شما توسط این مدار قادر خواهید بود سرعت هر جسم متحرکی مانند ماشین و یا هر وسیله نقلیه دیگری را تخمین بزنید . سرعت بر اساس کیلومتر بر ساعت انداه گیری خواهد شد .
مدار با تابش نور لیزر کار می کند . بر این اساس که لیر تابیده شده بر جسم متحرک دچار بازتاب شده و به دستگاه بر خواهد گشت و سرعت وسیله نقلیه محاسبه خواهد شد . برای محاسبه سرعت وسیله نقلیه نیاز است ما در مقابل وسیله قرار بگیریم . به عبارت دیگر وسله باید به طرف ما در حرکت باشد و قسمت جلویی دستگاه به سمت وسیله نقلیه باشد .

نور لیرز LED توانایی ارسال نور را به فاصله ۹۰ متری دارد . این نکته اهمیت فوق العاده دارد . در صورتی که فاصله بیشتر از ۹۰ متر باشد دستگاه عدد دقیقی به ما نشان نمی دهد . لیزر دیودی که سیگنال فرستاده شده توسط LED را دریافت میکند نور مشابه ساتع شده از آن را تشخیص می دهد . بنابراین نیاز است که لیزر LED و دیودی در کنار هم قرار گیرند و در قسمت جلویی دستگاه واقع شوند
این دستگاه با باتری ۹ ولتی کار میکند و یک سوئیچ SPST برای کنترل منبع در دستگاه استفاده شده است . تمامی المان های منطقی بکار رفته در مدار باید از سری ۷۴AS بوده و از نوع TTL باشند . زیرا زمان تاخیر آنها کمتر از ۱٫۷ نانو ثانیه است و حد فرکانسی بالاتر از ۲۰۰ مگاهرتز دارند . این رادار توانایی تشخیص سرعت بین ۰ تا ۹۹۹ کیلومتر در ساعت را دارد و در سرعت های بالاتر عدد ۹۹۹ بصورت ثابت نمایش داده خواهد شد.
دستگاه سرعت جسم را به مدت ۳ ثانیه نمایش خواهد داد و سپس عدد صفر را نمایش میدهد و دستگاه آماده اندازه گیری بعدی خواهد شد .